Podmiotowe środki dowodowe

Niniejszy materiał, który w całości poświęcony jest podmiotowym środkom dowodowym omawia wybrane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych, które mają zastosowanie przede wszystkim do postępowań realizowanych w trybie przetargu nieograniczonego oraz w trybie podstawowym bez negocjacji. Omówione zostają przede wszystkim zasady składania tego rodzaju środków przez wykonawców, okoliczności w których zamawiający musi lub jedynie może żądać określonych podmiotowych środków dowodowych, jak również rodzaje podmiotowych środków dowodowych.