Tryb podstawowy bez negocjacji

Materiał dotyczy trybu podstawowego, który zgodnie z przepisami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych przewidziany został wyłącznie dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne. Udostępniony krótki wykład on-line obrazuje poszczególne etapy omawianego trybu oraz przywołuje obowiązujące przepisy ustawy. Materiał stanowi wprowadzenie do ebooka poświęconego przepisom i zasadom udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem trybu podstawowego bez negocjacji.