Przedmiotowe środki dowodowe

Niniejszy materiał dotyczy przedmiotowych środków dowodowych, których zamawiający może wymagać od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w sytuacji gdy weryfikuje określone wartości w ramach wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia lub w opisie kryteriów oceny ofert. Materiał stanowi wprowadzenie do komentarza poświęconego przepisom nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, który omawia kwestie związane z przedmiotowymi środkami dowodowymi.