Kryteria równoważności

Niniejszy materiał dotyczy kryteriów równoważności, które zamawiający jest zobowiązany określić w sytuacji gdy w opisie przedmiotu zamówienia przywołuje informacje wskazujące na znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Materiał stanowi wprowadzenie do komentarza poświęconego przepisom nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, który omawia podstawowe zasady sporządzania opisu przedmiotu wg. najnowszych regulacji i zasad.