Uzasadnienie do ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. Poz. 2019)
Tekst uzasadnienia

Koncepcja nowego Prawa zamówień publicznych. Opracowanie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urzędu Zamówień Publicznych 
Tekst dokumentu