Udzielanie zamówień w procedurze krajowej według przepisów nowej ustawy Pzp –
tryb podstawowy, umowa w sprawie zamówienia publicznego oraz formalno-prawne aspekty elektronizacji,
zamówienia poniżej 130 000 złotych

Szkolenie omawia proces przygotowania i realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zasady projektowania, zawierania i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, elektronizacji krajowego systemu zamówień publicznych jak również  zasady udzielania zamówień poniżej 130 000 złotych. Program został opracowany w oparciu o przepisy nowej ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, aktualne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, opinie Urzędu Zamówień Publicznych oraz najnowsze piśmiennictwo w tym zakresie. Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia pozyskanie specjalistycznej wiedzy, która pozwala zrozumieć najważniejsze założenia i postulaty elektronizacji, jak również najważniejsze uregulowania prawne, zasady i standardy prowadzenia postępowań w trybie podstawowym. Program szkolenia ukierunkowany jest na pracowników i przedstawicieli podmiotów zamawiających oraz wykonawców. Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest pisemnym, imiennym certyfikatem. Kancelaria posiada status Instytucji Szkoleniowej i jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.30/00309/2020.

Cena szkolenia

Koszt uczestnictwa jednej osoby w niniejszym szkoleniu to 950,00 PLN netto (podatek VAT 23% – w przypadku szkoleń finansowych w 70% ze środków publicznych obowiązuje zwolnienie z VAT). Cena uwzględnia uczestnictwo w szkoleniu realizowanym przez dwa dni szkoleniowe, indywidualne konsultacje, materiały szkoleniowe. Kancelaria zapewnia bezpłatny dostęp do platformy on-line za pośrednictwem której będzie prowadzone szkolenie. 

Formuła on-line

Niniejsze szkolenie, po za tym, że realizowane jest w tradycyjnej formule stacjonarnej, dostępne jest także w formule szkoleń on-line. Do tego rodzaju szkoleń wykorzystywane są nowoczesne, lecz jednocześnie proste w obsłudze narzędzia i aplikacje, dzięki którym możemy w wygodny i efektywny sposób przekazywać wiedzę, materiały edukacyjne czy udzielać specjalistycznych konsultacji. Dokładamy wszelkich starań, aby formuła szkoleń on-line, skutecznie zastępowała bezpośrednie spotkania z wykładowcą oraz wyposażyła słuchaczy w określoną wiedzę w sposób kompleksowy i praktyczny. 

Oferowane szkolenia, realizowane w formule on-line, dostępne są zarówno dla otwartych jak i zamkniętych grup słuchaczy. Praktyka pokazuje, że zamknięte szkolenia on-line, pozwalają nie tylko na realizację indywidualnego podejścia do określonych zagadnień czy problemów danego podmiotu, ale także przeszkolenie większej liczby pracowników, oraz dopasowanie terminów do aktualnych możliwości i potrzeb klienta. Wszystkie szkolenia on-line są szkoleniami certyfikowanymi, po realizacji których zapewniony jest dodatkowo 30 dniowy okres specjalistycznych konsultacji on-line, będących praktycznym wsparciem we wdrożeniu nowych procedur i standardów w związku z wejściem w życie przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Konsultacje on-line

Każdemu uczestnikowi szkoleń, realizowanych zarówno w formule stacjonarnej oraz on-line, oferujemy bezpłatne 30-dniowe konsultacje z zakresu przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz elektronizacji krajowego systemu zamówień publicznych. Z konsultacji można skorzystać w dowolnym momencie do końca 2021r. Nie ma konieczności uruchamiania ich zaraz po zakończonym szkoleniu, lecz w okolicznościach kiedy wsparcie specjalisty jest potrzebne w konkretnym czasie, na przykład gdy rozpoczynamy pracę według nowych przepisów i procedur.

Autor szkolenia

strona www

Dotychczasowe życie zawodowe w całości poświęciłam zamówieniom publicznym. Praktyka, którą regularnie zdobywam wyposażyła mnie nie tylko w konkretną wiedzę, ale przede wszystkim w szereg doświadczeń związanych z pracą z zawiłymi i niejasnymi regulacjami ustawowymi, nieustającą walką z czasem oraz nierzadką nietolerancją wobec podstawowych zasad i wartości, które wynikają zarówno z krajowego jak i europejskiego systemu zamówień publicznych. W swoich opracowaniach, komentarzach lub podczas szkoleń unikam nadmiernej krytyki, osądów czy prywatnych opinii, a skupiam się na tym co aktualnie jest najbardziej ważne, bezpieczne, a przede wszystkim efektywne z punktu widzenia sprawnej realizacji procedur lub w procesie pozyskiwania zamówień przez wykonawców.

W prawie zamówień publicznych specjalizuje się od ponad 13 lat zdobywając i kształtując swoje doświadczenie zarówno poprzez współpracę z podmiotami zamawiającymi jak i wykonawcami. W swojej dotychczasowej praktyce miałam okazję pracować jako specjalista i doradca dla placówek służby zdrowia, sądów, uczelni wyższej, jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, Zakładów Doświadczalnych Państwowego Instytutu Badawczego, Parku Naukowo-Technicznego, nadleśnictw czy przedsiębiorstw komunalnych. Współpraca z wykonawcami dotyczyła natomiast formalno-prawnego wsparcia w procesie pozyskiwania zamówień publicznych w branży usług medycznych, informatycznych, czy ochrony osób i mienia. W latach 2016-2019 prowadziłam również liczne postępowania na rzecz fundacji i przedsiębiorców realizujących projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Występuje także jako pełnomocnik zamawiających oraz wykonawców w sporach rozstrzyganych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Jestem autorem praktycznych komentarzy z zakresu prawa zamówień publicznych opracowywanych na rzecz redakcji Wolters Kluwer w latach 2014-2019 oraz szkoleń poświęconych tematyce zamówień publicznych realizowanych w ramach ogólnej działalności Kancelarii.

Aleksandra Sasin

 Informacje programowe i organizacyjne

 Termin

 Miasto

Udzielanie zamówień w procedurze krajowej według przepisów nowej ustawy Pzp – tryb podstawowy, umowa w sprawie zamówienia publicznego oraz formalno-prawne aspekty elektronizacji, zamówienia poniżej 130 000 złotych

03-04-12.2020r.

ON – LINE 
Szkolenie dostępne w formule on-line z możliwością indywidualnego doboru terminu oraz indywidualnego warsztatu on-line z wykładowcą

Udzielanie zamówień w procedurze krajowej według przepisów nowej ustawy Pzp – tryb podstawowy, umowa w sprawie zamówienia publicznego oraz formalno-prawne aspekty elektronizacji, zamówienia poniżej 130 000 złotych

10-11.12.2020r.

ON – LINE 
Szkolenie dostępne w formule on-line z możliwością indywidualnego doboru terminu oraz indywidualnego warsztatu on-line z wykładowcą

Udzielanie zamówień w procedurze krajowej według przepisów nowej ustawy Pzp – tryb podstawowy, umowa w sprawie zamówienia publicznego oraz formalno-prawne aspekty elektronizacji, zamówienia poniżej 130 000 złotych

17-18.12.2020r.

ON – LINE 
Szkolenie dostępne w formule on-line z możliwością indywidualnego doboru terminu oraz indywidualnego warsztatu on-line z wykładowcą

Udzielanie zamówień w procedurze krajowej według przepisów nowej ustawy Pzp – tryb podstawowy, umowa w sprawie zamówienia publicznego oraz formalno-prawne aspekty elektronizacji, zamówienia poniżej 130 000 złotych

07-08.01.2021r.

ON – LINE 
Szkolenie dostępne w formule on-line z możliwością indywidualnego doboru terminu oraz indywidualnego warsztatu on-line z wykładowcą

Udzielanie zamówień w procedurze krajowej według przepisów nowej ustawy Pzp – tryb podstawowy, umowa w sprawie zamówienia publicznego oraz formalno-prawne aspekty elektronizacji, zamówienia poniżej 130 000 złotych

14-15.01.2021r.

ON – LINE 
Szkolenie dostępne w formule on-line z możliwością indywidualnego doboru terminu oraz indywidualnego warsztatu on-line z wykładowcą

Udzielanie zamówień w procedurze krajowej według przepisów nowej ustawy Pzp – tryb podstawowy, umowa w sprawie zamówienia publicznego oraz formalno-prawne aspekty elektronizacji, zamówienia poniżej 130 000 złotych

21-22.01.2021r.

ON – LINE 
Szkolenie dostępne w formule on-line z możliwością indywidualnego doboru terminu oraz indywidualnego warsztatu on-line z wykładowcą