Specjalistyczne szkolenia z zamówień publicznych: Kancelaria w ramach świadczonych usług jest również organizatorem szkoleń poświęconych tematyce zamówień publicznych. Organizujemy szkolenia skierowane zarówno do osób rozpoczynających pracę zawodową w tematyce związanej z zamówieniami publicznymi, posiadającymi w tym zakresie duże doświadczenie i wiedzę, jak również do kadr kierowniczych i zarządzających. Zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką jesteśmy organizatorem szkoleń otwartych realizowanych na podstawie naboru, jak również prowadzimy szkolenia zamknięte poświęcone wyłącznie zagadnieniom i problemom występującym w konkretnym przedsiębiorstwie, czy też instytucji zamawiającej. Oferta szkoleniowa obejmuje zatem zarówno Zamawiających jak i Wykonawców. Tematyka organizowanych szkoleń bazuje na aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, wynikach kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, orzecznictwie Sądów Okręgowych i ETS oraz bogatej praktyce zawodowej Kancelarii.

 

Podstawy prawa zamówień publicznych, uwzględniające elektronizację krajowego systemu
zamówień publicznych – warsztaty dla początkujących (warsztat dwudniowy)
Olsztyn, 18-19 październik 2018r.
Szczegółowe informacje 

Podstawy prawa zamówień publicznych, uwzględniające elektronizację krajowego systemu
zamówień publicznych – warsztaty dla początkujących (warsztat dwudniowy)
Wrocław, 25-26 październik 2018r.
Szczegółowe informacje

Podstawy prawa zamówień publicznych, uwzględniające elektronizację krajowego systemu
zamówień publicznych – warsztaty dla początkujących (warsztat dwudniowy)
Warszawa, 08-09 listopad 2018r.
Szczegółowe informacje

Podstawy prawa zamówień publicznych, uwzględniające elektronizację krajowego systemu
zamówień publicznych – warsztaty dla początkujących (warsztat dwudniowy)
Gdańsk, 15-16 listopad 2018r.
Szczegółowe informacje

 

Elektronizacja zamówień publicznych – warsztaty wprowadzające
Olsztyn, 19 październik 2018r.
Szczegółowe informacje 

Elektronizacja zamówień publicznych – warsztaty wprowadzające
Wrocław, 22 październik 2018r.
Szczegółowe informacje

Elektronizacja zamówień publicznych – warsztaty wprowadzające
Warszawa, 29 październik 2018r.
Szczegółowe informacje

Elektronizacja zamówień publicznych – warsztaty wprowadzające
Gdańsk, 5 listopad 2018r.
Szczegółowe informacje