Dla wszystkich tych, którzy chcieli by nabyć, uzupełnić lub usystematyzować zdobytą dotychczas wiedzę z zakresu przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz.U. z 2019r. Poz. 2019) publikujemy poniżej zestawienie trzech publikacji opisujących zasady realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w wariancie bez negocjacji, z możliwością negocjacji oraz z negocjacjami. Wszystkie materiały udostępniane są bezpłatnie, po uprzednim zapisaniu się do newslettera, za pośrednictwem którego dzielimy się wiedzą na temat nowego prawa zamówień publicznych.

Tryb podstawowy bez negocjacji
Kompendium wiedzy dla zamawiających i wykonawców. 

Materiał opracowany na podstawie przepisów ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. Poz. 2019) opisujący przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z wyłączeniem etapu negocjacyjnego. Publikacja przedstawia praktyczne komentarze, zestawienie obowiązujących przepisów oraz terminów, jak również krótką infografikę obrazującą przebieg postępowania. Materiał zawiera także fragmenty uzasadnienia do przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Z uwagi na planowaną nowelizację nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, niniejsza publikacja będzie odpowiednio aktualizowana.

Tryb podstawowy z możliwością negocjacji.
Kompendium wiedzy dla zamawiających i wykonawców.

Materiał opracowany na podstawie przepisów ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. Poz. 2019) opisujący przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością włączenia etapu negocjacyjnego. Publikacja przedstawia praktyczne komentarze, zestawienie obowiązujących przepisów oraz terminów, jak również krótką infografikę obrazującą przebieg postępowania. Materiał zawiera także fragmenty uzasadnienia do przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Z uwagi na planowaną nowelizację nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, niniejsza publikacja będzie odpowiednio aktualizowana.

Tryb podstawowy z negocjacjami.
Kompendium wiedzy dla zamawiających i wykonawców. 

Materiał opracowany na podstawie przepisów ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. Poz. 2019) opisujący przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z wyłączeniem etapu negocjacyjnego. Publikacja przedstawia praktyczne komentarze, zestawienie obowiązujących przepisów oraz terminów, jak również krótką infografikę obrazującą przebieg postępowania. Materiał zawiera także fragmenty uzasadnienia do przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Z uwagi na planowaną nowelizację nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, niniejsza publikacja będzie odpowiednio aktualizowana.