Zamawiający: Sąd Okręgowy w Olsztynie

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług sprzątania w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie,
OZSS w Olsztynie i w Mrągowie oraz w Sądzie Rejonowym w Biskupcu, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie,
Nidzicy oraz Piszu wraz z utrzymaniem terenów przyległych

Tryb udzielenie zamówienia: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 15.11.2018r. godz. 10:00

Dokumentacja postępowania


Zamawiający: Sąd Okręgowy w Olsztynie

Przedmiot zamówienia: Wykonanie modernizacji i rozbudowy instalacji okablowania strukturalnego
w siedzibie Sądu Rejonowego w Biskupcu, Lidzbarku Warmińskim i Nidzicy

Tryb udzielenie zamówienia: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 18.10.2018r. godz. 10:00

Dokumentacja postępowania