Prezentacje on-line

Materiały opracowane jako prezentacje on-line, które w formie krótkiego video przedstawiają sposób oraz zasady przygotowania i realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

MATERIAŁY W OPRACOWANIU / STRONA W BUDOWIE