Abonament

Wykupując miesięczny abonament, klient otrzymuje możliwość konsultowania nieograniczonej liczby zagadnień i postępowań w ramach prowadzonej działalności. Niniejsza forma wsparcia realizowana jest zarówno za pośrednictwem video konsultacji jak i konsultacji udzielanych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Usługa realizowana jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00. Wszystkie wyjaśnienia i opinie sporządzane są niezwłocznie, maksymalnie w terminie do 5 dni roboczych, natomiast video konsultacje są realizowane w uprzednio ustalonych terminach. Czas oczekiwania na pisemne wyjaśnienia lub opinie uzależniony jest ostatecznie od tematu lub powstałego problemu. Video konsultacje realizowane są przy wsparciu platformy Clickmeeting do której dostęp zapewnia Kancelaria. Korzystanie po stronie Klienta ze wskazanej platformy nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania. 

 

999,00 zł netto miesięcznie
(Faktura VAT)

Indywidualne video konsultacje

Usługi doradcze polegające na bezpośrednim kontakcie z klientem, które wymagają bieżącego wglądu w dokumentacje postępowania, oferty lub inne dokumenty, realizuje również za pośrednictwem indywidualnych video konsultacji. Usługa realizowana jest po uprzednim kontakcie z Kancelarią i wymaga ustalenia konkretnej daty oraz godziny spotkania jak również zakresu omawianych zagadnień. Video konsultacje realizowane są przy wsparciu platformy Clickmeeting do której dostęp zapewnia Kancelaria. Korzystanie ze wskazanej platformy nie wymaga po stronie Klienta instalacji żadnego oprogramowania. 

 

250,00 zł netto / 60 minut
(Faktura VAT)

Pisemne konsultacje

Usługi doradcze, które aktualnie świadczone są przez Kancelarię obejmują również sporządzanie pisemnych opinii i wyjaśnień przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszystkie wyjaśnienia i opinie sporządzane są niezwłocznie, maksymalnie w terminie do 5 dni roboczych i uzupełniane są dodatkowymi telefonicznymi konsultacjami. Opinie sporządzane w tej formie wsparcia, uwzględniają najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, opinie Urzędu Zamówień Publicznych oraz najnowsze piśmiennictwo z zakresu przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych i elektronizacji.

 

180,00 zł / 1 konsultacja
(Faktura VAT)