Odwołania do KIO: Kancelaria w ramach świadczonych usług oferuje kompleksowe wsparcie oraz profesjonalne doradztwo w zakresie opracowywania odwołań w trybie art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na czynności oraz zaniechania instytucji zamawiających, zarówno w postępowaniach realizowanych w ramach procedur krajowych jak i unijnych wraz  z bezpośrednią reprezentacją na rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Świadczone usługi w zakresie postępowań odwoławczych kierujemy również do instytucji zamawiających, w ramach których zapewniamy doradztwo oraz bezpośrednie opracowywanie odpowiedzi  na odwołania, kompleksową ocenę stanu faktycznego  w danym postępowaniu oraz reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Najnowsze postępowania odwoławcze realizowane przez Kancelarię:

Odwołanie uwzględnione przez KIO w sprawie oznaczonej sygnaturą KIO 1827/18
Odwołujący: Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej Anes-Med sp. z o.o.

Odwołanie uwzględnione przez KIO w sprawie oznaczonej sygnaturą KIO 1144/18
Odwołujący: NGE Polska sp. z o.o.