Odwołania oraz reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą

W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje kompleksowe i profesjonalne wsparcie oraz doradztwo w zakresie opracowania odwołań  do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na czynności oraz zaniechania podmiotu zamawiającego, zarówno w postępowaniach realizowanych w ramach procedur krajowych jak i unijnych. Niniejsza usługa obejmuje również reprezentację na rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Oferujemy ponadto, wszelkie merytoryczne wsparcie oraz sporządzanie pism, poprzedzających oficjalne wniesienie odwołania, co niejednokrotnie pozwala uzyskać efekt tożsamy z pozytywnym rozpatrzeniem odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą oraz znacząco zaoszczędzić i czas i nakłady finansowe. Świadczone usługi w zakresie postępowań odwoławczych kierowane są również do podmiotów zamawiających, w ramach których Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo, opracowanie odpowiedzi na odwołania oraz reprezentację przed Krajową Izbę Odwoławczą.