Kancelaria w zakresie oferowanych usług wykonuje również zlecenia polegające na doraźnej oraz stałej i kompleksowej obsłudze prywatnych przedsiębiorców w procesie pozyskiwania dostępu do zamówień publicznych. Nasze wsparcie oznacza bezpośrednią realizację procesu ofertowania oraz monitorowania postępowań, w tym również pozyskiwanie informacji nt. zamówień pozostających w zakresie działalności (branży) naszych klientów. Kancelaria oferuje także wsparcie przy opracowywaniu i wnoszeniu przez wykonawców środków ochrony prawnej (w tym również reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą).

PROPONOWANE FORMY WSPÓŁPRACY PRZY KOMPLEKSOWEJ
I STAŁEJ OBSŁUDZE WYKONAWCÓW:

 • codzienny monitoring postępowań za pośrednictwem dostępnych serwisów internetowych
 • weryfikacja dokumentacji przetargowej, w tym ogłoszeń o zamówieniu oraz SIWZ
 • opracowywanie pytań do SIWZ
 • przygotowywanie ofert przetargowych
 • przygotowywanie odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia dokumentów,
  wyjaśnień, w tym również wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny wraz dowodami,
 • archiwizacja dokumentacji, w tym również za pośrednictwem systemów CRM
 • monitoring oraz archiwizacja umów
 • opracowywanie oraz reprezentacja przy wnoszeniu środków ochrony prawnej, w tym: odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej; informacji o czynnościach zamawiającego podjętych niezgodnych z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie art 181 ust 1 ustawy; wnioskowanie w trybie art 165 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o przeprowadzenie kontroli doraźnej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

PROPONOWANE FORMY WSPÓŁPRACY PRZY JEDNORAZOWYCH ZLECENIACH:

 • opracowywanie odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
 • opracowywanie informacji o czynnościach zamawiającego podjętych niezgodnych z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie art 181 ust 1 ustawy
 • opracowywanie wniosków w trybie art 165 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o przeprowadzenie kontroli doraźnej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
 • opracowywanie wyjaśnień w zakresie złożonej oferty, w tym również wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny
 • doradztwo w zakresie weryfikacji SIWZ oraz ofert konkurencji
 • przygotowywanie ofert