W ramach prowadzonej działalności Kancelaria rozpoczyna realizację projektów szkoleniowych obejmujących szkolenia zarówno z podstaw prawa zamówień publicznych, elektronizacji krajowego systemu zamówień publicznych oraz uregulowań wynikających z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. Oferowane szkolenia szczegółowo omawiają prawne, techniczne i organizacyjne aspekty wszystkich zmian, które aktualnie następują w krajowym systemie zamówień publicznych, przygotowując tym samym do prawidłowej i profesjonalnej obsługi procesu udzielania oraz pozyskiwania zamówień publicznych. Szkolenia kierowane są do wszystkich tych, którzy zawodowo specjalizują się w prawie zamówień publicznych, w tym do specjalistów, członków komisji przetargowych oraz przedstawicieli podmiotów zamawiających, jak również dla pracowników i przedstawicieli wykonawców.

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Specjalistyczne szkolenia wprowadzające dla zamawiających i wykonawców

Zakres merytoryczny szkoleń w całości poświęcony jest nowej ustawie Prawo zamówień publicznych, której przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021r. Podczas szkoleń omawiany jest cały szereg zagadnień, które mają bezpośrednie przełożenie na proces przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego według przepisów nowej ustawy. Tematyka każdego z przedstawionych szkoleń uwzględnia także szeroko kwestie elektronizacji krajowego systemu zamówień publicznych – przede wszystkim w kontekście środków komunikacji elektronicznej, ich niesprawności oraz dokumentów elektronicznych. Szczegółowo omawiane są również tematy związane z nowymi zasadami projektowania i realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego. Oferta szkoleń zawiera szkolenia dla zamawiających, dla wykonawców oraz dla osób, które rozpoczynają pracę zawodową w obszarze zamówień publicznych.

Kameralna oraz warsztatowa formuła szkoleń

Specjalistyczne szkolenia oparte na doświadczeniu, wiedzy i praktyce

W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu wszystkich oferowanych przez Kancelarię szkoleń, przyjęto zasadę, że będą one realizowane wyłącznie w kameralnej formule. Podejściu takiemu towarzyszy założenie, że kameralny i warsztatowy charakter szkoleń istotnie sprzyja efektywnemu nabywaniu lub uzupełnianiu dotychczas zdobytej wiedzy – wiedzy nierzadko bardzo specjalistycznej, wymagającej znajomości szeregu trudnych pojęć, procesów i zasad, które wynikają z funkcjonującego w Unii Europejskiej oraz Polsce prawa zamówień publicznych. Z dniem 1 stycznia 2021r. weszły w życie przepisy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, które istotnie zmieniają dotychczasowe standardy udzielania zamówień publicznych. Szczególnie ważną zmianą i wyzwaniem jest elektronizacja krajowego systemu zamówień publicznych, która wywołuje szereg nie tylko formalno-prawnych pytań i wątpliwości, ale także technicznych i organizacyjnych. Nowe regulacje i praktyka istotnie zmienią również nasze dotychczasowe przyzwyczajenia oraz postrzeganie określonych procesów i pojęć. Nowe formuły trybów, nowe zasady udzielania zamówień publicznych, czy też elektroniczna formuła postępowania, budują nową rzeczywistość nie tylko dla podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów wskazanej powyżej ustawy, ale także dla wykonawców.

Ostateczny zakres tematyczny szkolenia uwzględnia potrzeby uczestników

Przed każdym szkolenie kontaktujemy się z uczestnikami,
pytając o szczególnie ważne dla nich kwestie i uwzględniamy je w programie szkolenia

Dokładamy wszelkich działań, aby przygotowywane i realizowane przez Kancelarię szkolenia miały nie tylko kameralny i warsztatowy format, ale także, aby ich ostateczny zakres tematyczny rzeczywiście odpowiadał potrzebom uczestników szkolenia. Kameralność tego rodzaju spotkań sprzyja bowiem konstruktywnej wymianie zdań, poglądów lub pomysłów na rozwiązanie konkretnych problemów praktycznych lub problemów związanych ze sposobem interpretacji poszczególnych przepisów lub zasad wynikających z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Wychodzimy z założenia, że tego rodzaju inicjatywa sprawia, że udział w szkoleniu jest znacznie efektywniejszy oraz bardziej satysfakcjonujący nie tylko dla jego uczestników ale również dla osób, które prowadzą szkolenie. Bliska reakcja z klientami i uczestnikami szkoleń przekłada się bowiem nie tylko na ich wiedzę ale również naszą. Na kilka dni przez wyznaczoną datą szkolenia kontaktujemy się zatem z osobami, które zainteresowane są uczestnictwem w szkoleniu i kierujemy do nich pytanie, o to czy mają szczególne potrzeby względem programu szkolenia, tj. czy są tematy, przepisy ustawy lub rozporządzeń, które wywołują szczególne trudności w interpretacji lub praktycznym zastosowaniu. Tego rodzaju kwestie możemy zatem omawiać na szkoleniu jako case study lub podczas indywidualnych konsultacji w trakcie szkolenia lub po jego zakończeniu, jeśli np. wymaga tego ochrona informacji. 

Nowoczesna formuła szkoleń on-line

Specjalistyczne szkolenia on-line dla zamkniętych i otwartych grup słuchaczy
oraz indywidualne warsztaty on-line z wykładowcą

Wszystkie prezentowane poniżej szkolenia, po za tym, że realizowane są w tradycyjnej formule stacjonarnej, dostępne są także w formule szkoleń on-line. Do tego rodzaju szkoleń wykorzystywane są nowoczesne, lecz jednocześnie proste w obsłudze narzędzia i aplikacje, dzięki którym możemy w wygodny i efektywny sposób przekazywać wiedzę, materiały edukacyjne czy udzielać specjalistycznych konsultacji. Dokładamy wszelkich starań, aby formuła szkoleń on-line, skutecznie zastępowała bezpośrednie spotkania z wykładowcą oraz wyposażyła słuchaczy w określoną wiedzę w sposób kompleksowy i praktyczny. Oferowane szkolenia, realizowane w formule on-line, dostępne są zarówno dla otwartych jak i zamkniętych grup słuchaczy. Praktyka pokazuje, że zamknięte szkolenia on-line, pozwalają nie tylko na realizację indywidualnego podejścia do określonych zagadnień czy problemów danego podmiotu, ale także przeszkolenie większej liczby pracowników, oraz dopasowanie terminów do aktualnych możliwości i potrzeb klienta. Wszystkie szkolenia on-line są szkoleniami certyfikowanymi, po realizacji których zapewniony jest dodatkowo 30 dniowy okres specjalistycznych konsultacji on-line, będących praktycznym wsparciem we wdrożeniu nowych procedur i standardów w związku z wejściem w życie przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacje programowe i organizacyjne

Termin

Formuła szkolenia

Udzielanie zamówień publicznych w procedurze unijnej oraz krajowej – przetarg nieograniczony, tryb podstawowy, zamówienie z wolnej ręki, umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz formalno-prawne aspekty elektronizacji.

18-19.02.2021r.

ON-LINE
Szkolenie dostępne w formule on-line z możliwością indywidualnego doboru terminu oraz indywidualnego warsztatu on-line z wykładowcą

Udzielanie zamówień publicznych w procedurze unijnej oraz krajowej – przetarg nieograniczony, tryb podstawowy, zamówienie z wolnej ręki, umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz formalno-prawne aspekty elektronizacji

25-26.02.2021r.

ON-LINE
Szkolenie dostępne w formule on-line z możliwością indywidualnego doboru terminu oraz indywidualnego warsztatu on-line z wykładowcą

Udzielanie zamówień publicznych w procedurze unijnej oraz krajowej – przetarg nieograniczony, tryb podstawowy, zamówienie z wolnej ręki, umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz formalno-prawne aspekty elektronizacji

04-05.03.2021r.

ON-LINE
Szkolenie dostępne w formule on-line z możliwością indywidualnego doboru terminu oraz indywidualnego warsztatu on-line z wykładowcą

Udzielanie zamówień publicznych w procedurze unijnej oraz krajowej – przetarg nieograniczony, tryb podstawowy, zamówienie z wolnej ręki, umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz formalno-prawne aspekty elektronizacji

11-12.03.2021r.

ON-LINE
Szkolenie dostępne w formule on-line z możliwością indywidualnego doboru terminu oraz indywidualnego warsztatu on-line z wykładowcą

Udzielanie zamówień publicznych w procedurze unijnej oraz krajowej – przetarg nieograniczony, tryb podstawowy, zamówienie z wolnej ręki, umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz formalno-prawne aspekty elektronizacji

18-19.03.2021r.

ON-LINE
Szkolenie dostępne w formule on-line z możliwością indywidualnego doboru terminu oraz indywidualnego warsztatu on-line z wykładowcą

Udzielanie zamówień publicznych w procedurze unijnej oraz krajowej – przetarg nieograniczony, tryb podstawowy, zamówienie z wolnej ręki, umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz formalno-prawne aspekty elektronizacji

25-26.03.2021r.

ON-LINE
Szkolenie dostępne w formule on-line z możliwością indywidualnego doboru terminu oraz indywidualnego warsztatu on-line z wykładowcą

Informacje programowe i organizacyjne

Termin

Formuła szkolenia

Podstawy prawa zamówień publicznych – specjalistyczne szkolenie wprowadzające dla początkujących, według przepisów nowej ustawy z kompleksowym uwzględnieniem zagadnień dotyczących elektronizacji 

15-16.02.2021r.

ON-LINE
Szkolenie dostępne w formule on-line z możliwością indywidualnego doboru terminu oraz indywidualnego warsztatu on-line z wykładowcą

Podstawy prawa zamówień publicznych – specjalistyczne szkolenie wprowadzające dla początkujących, według przepisów nowej ustawy z kompleksowym uwzględnieniem zagadnień dotyczących elektronizacji 

22-23.02.2021r.

ON-LINE
Szkolenie dostępne w formule on-line z możliwością indywidualnego doboru terminu oraz indywidualnego warsztatu on-line z wykładowcą

Podstawy prawa zamówień publicznych – specjalistyczne szkolenie wprowadzające dla początkujących, według przepisów nowej ustawy z kompleksowym uwzględnieniem zagadnień dotyczących elektronizacji 

01-02.03.2021r.

ON-LINE
Szkolenie dostępne w formule on-line z możliwością indywidualnego doboru terminu oraz indywidualnego warsztatu on-line z wykładowcą

Podstawy prawa zamówień publicznych – specjalistyczne szkolenie wprowadzające dla początkujących, według przepisów nowej ustawy z kompleksowym uwzględnieniem zagadnień dotyczących elektronizacji 

08-09.03.2021r.

ON-LINE
Szkolenie dostępne w formule on-line z możliwością indywidualnego doboru terminu oraz indywidualnego warsztatu on-line z wykładowcą

Podstawy prawa zamówień publicznych – specjalistyczne szkolenie wprowadzające dla początkujących, według przepisów nowej ustawy z kompleksowym uwzględnieniem zagadnień dotyczących elektronizacji 

15-16.03.2021r.

ON-LINE
Szkolenie dostępne w formule on-line z możliwością indywidualnego doboru terminu oraz indywidualnego warsztatu on-line z wykładowcą

Podstawy prawa zamówień publicznych – specjalistyczne szkolenie wprowadzające dla początkujących, według przepisów nowej ustawy z kompleksowym uwzględnieniem zagadnień dotyczących elektronizacji 

22-23.03.2021r.

ON-LINE
Szkolenie dostępne w formule on-line z możliwością indywidualnego doboru terminu oraz indywidualnego warsztatu on-line z wykładowcą

Podstawy prawa zamówień publicznych – specjalistyczne szkolenie wprowadzające dla początkujących, według przepisów nowej ustawy z kompleksowym uwzględnieniem zagadnień dotyczących elektronizacji 

29-30.03.2021r.

ON-LINE
Szkolenie dostępne w formule on-line z możliwością indywidualnego doboru terminu oraz indywidualnego warsztatu on-line z wykładowcą