Specjalistyczna Kancelaria Zamówień Publicznych
Aleksandra Sasin
 Outsourcing Consulting Training

Adres do korespondencji:
ul. Błażeja 4g lokal 42, 
61-608 Poznań

Aleksandra Sasin
Telefon kontaktowy +48 691 734 163
kontakt@kancelariazamowien.pl

Zapraszamy do kontaktu on-line lub telefonicznego 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 16:00