Komentarze

Komentarze do przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych poświęcone kwestiom elektronizacji zamówień publicznych. Publikowane materiały poruszają tematykę dotyczącą realizacji elektronicznych postępowań istotną zarówno z punktu widzenia  zamawiającego oraz wykonawcy. Opracowane materiały uwzględniają najnowsze orzecznictwo KIO, opinie i stanowiska UZP oraz uzasadnienie do ustawy i rozporządzeń.