Infografiki

Opis procedur występujących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, obrazujący w skrótowy sposób dokumentowania oraz realizacji określonych czynności przez zamawiającego oraz wykonawców.