Ebooki

Publikacje wydane w formie ebooków poświęcone przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych opisujące zasady
oraz procedury prowadzenia postępowań o udzielanie zamówienia publicznego.