Doradztwo on-line

Kancelaria w ramach świadczonych usług oferuje również usługi doradcze z zakresu przepisów i procedur wynikających z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz elektronizacji krajowego systemu zamówień publicznych. Usługa realizowana jest zarówno w formule stałego abonamentu jak i pojedynczych indywidualnych zleceń. Adresatem niniejszej usługi są podmioty zamawiające, wykonawcy oraz przedsiębiorcy realizujący przedsięwzięcia i zamówienia współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej. 

Usługi doradztwa on-line realizowane są w formule on-line za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w formie konsultacji video. Wszystkie wyjaśnienia i opinie sporządzane są niezwłocznie, maksymalnie w terminie do 5 dni roboczych natomiast video konsultacje są realizowane w uprzednio ustalonych terminach. Czas oczekiwania na pisemne wyjaśnienia lub opinię uzależniony jest ostatecznie od tematu lub powstałego problemu.