Komentarze oraz opinie do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych opisujące poszczególne etapy przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia oraz jego realizacji przez podmioty zamawiające. Prezentowane publikacje odnoszą się również do etapu przygotowania i realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego, jak również zasad przygotowania i realizacji zamówień bagatelnych. 

Komentarze oraz opinie do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych  poświęcone elektronizacji krajowego systemu zamówień publicznych. Publikowane materiały poruszają zarówno tematykę dotyczącą realizacji elektronicznych postępowań o udzielenie zamówienia istotną z punktu widzenia podmiotów zamawiających jak również opisują proces przygotowania oferty przez wykonawcę. 

Orzecznictwo dotyczące elektronizacji zamówień publicznych, podjęte przez Krajową Izbę Odwoławczą w 2019r. i 2020r. odnoszące się do technicznych aspektów postępowań prowadzonych w formule elektronicznej, w tym do niesprawności środków komunikacji elektronicznej, zasad składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, elektronicznej oferty, oświadczeń i dokumentów.