Obsługa procesu udzielania
i pozyskiwania zamówień publicznych

Wsparcie dla podmiotów zamawiających i wykonawców

Specjalistyczne szkolenia z przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz elektronizacji systemu zamówień publicznych. Prezentowany cykl szkoleń uwzględnia zarówno szkolenia dla podmiotów zamawiających, wykonawców oraz dla osób specjalizujących się w udzielaniu zamówień bagatelnych lub rozpoczynających pracę zawodową w branży zamówień publicznych.

W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie dla zamawiających w zakresie przygotowania i realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach wszystkich trybów przewidzianych aktualnie w obowiązujących przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. Kancelaria oferuje również usługi dotyczące udzielania zamówień bagatelnych

W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania zamówień publicznych, w tym usługi doradztwa, opiniowania, jak również sporządzania dokumentacji. Zapewniamy merytoryczne wsparcie na każdym etapie postępowania, w każdym trybie, podczas procedur odwoławczych oraz przy realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje kompleksowe oraz profesjonalne wsparcie i doradztwo w zakresie opracowywania i składania odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na czynności lub zaniechania podmiotu zamawiającego. Zakres świadczonych usług obejmuje również obsługę zamawiających w procesie odwoławczym.

W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje specjalistyczne doradztwo oraz bezpośrednią realizację procedur według zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku wynikających z aktualnie obowiązujących wytycznych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2019r. w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Kancelaria w ramach świadczonych usług oferuje również usługi doradcze z zakresu przepisów i procedur wynikających z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz elektronizacji krajowego systemu zamówień publicznych. Usługa realizowana jest w formule stałego abonamentu i skierowana jest do zamawiających oraz wykonawców

Newsletter

Zapisz się i otrzymaj trzy bezpłatne publikacje w postaci e-booka opisujące przebieg trybu podstawowego w trzech wariantach, tj. w wariancie bez negocjacji, z możliwością negocjacji oraz z obowiązkowymi negocjacjami. W newsletterze raz w tygodniu otrzymasz informacje o najnowszych poradnikach video, komentarzach, orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej oraz opiniach Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących nowej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz elektronizacji. Za pośrednictwem newslettera poinformujemy cię również o najnowszych szkoleniach i webinarach poświęconych tematyce zamówień publicznych.